FSCNS-logo---horzontial

 • Communication

 • Education

 • Festivals & Events

 • Culture

 • Membership

 • Symbols

 • International Gathering of the Clans

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

AULD LANG SYNE (Old Long Ago)
By Robert Burns

Chorus:
And for auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet,
For auld lang syne.

1. Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should aulg acquaintence be forgot,
And days o' lang syne?

2. And surely ye'll be your pint-stowp! (pay for)
And surely I'll be mine!
And we'll tak a cup o' kindness yet,
For auld lang syne.

3. We twa hae run about the braes (hillsides)
And pu'd the gowans fine: (pulled wild daisies)
But we've wander'd mony a wear foot
Sin auld lang syne (since)

4. We twa hae paidl'd i' the burn (waded in the brook)
Frae mornin' sun til dine; (dine)
But seas betweenus braid hae roar'd (broad)
Sin auld land syne. (since)

5. And here's a hand, my trusty fiere (chum, friend)
And gie's a hand o' thine! (give me)
And we'll tak a right gude-wily waught (good-will drink)
For auld lang syne.

Caidreachas do Dhualchas Albannach ann an Albainn Nuaidh

Bidh sinn a’ cur air adhart dualchas coimhearsnachdan ioma-ghnèitheach na h-Albann Nuaidhe: cànain, litreachas, lùth-chleasachd, agus ealain. Is sinne co-bhann de phearsachan, theaghlaichean, chomainn agus stéidheachain aig a bheil suim ann a’ gléidheadh, a’ dìonadh agus ag àrdachadh gach uile seòrsa de dhualchas Albannach.