FSCNS-logo---horzontial

 • Communication

 • Education

 • Festivals & Events

 • Culture

 • Membership

 • Symbols

 • International Gathering of the Clans

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SELKIRK GRACE
By Robert Burns

Some hae meat and canna eat,
And some wad eat that want it;
But we hae meat, and we can eat,
And sae the Lord be thankit.

Caidreachas do Dhualchas Albannach ann an Albainn Nuaidh

Bidh sinn a’ cur air adhart dualchas coimhearsnachdan ioma-ghnèitheach na h-Albann Nuaidhe: cànain, litreachas, lùth-chleasachd, agus ealain. Is sinne co-bhann de phearsachan, theaghlaichean, chomainn agus stéidheachain aig a bheil suim ann a’ gléidheadh, a’ dìonadh agus ag àrdachadh gach uile seòrsa de dhualchas Albannach.