FSCNS-logo---horzontial

 • Communication

 • Education

 • Festivals & Events

 • Culture

 • Membership

 • Symbols

 • International Gathering of the Clans

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Caidreachas do Dhualchas Albannach ann an Albainn Nuaidh

Bidh sinn a’ cur air adhart dualchas coimhearsnachdan ioma-ghnèitheach na h-Albann Nuaidhe: cànain, litreachas, lùth-chleasachd, agus ealain. Is sinne co-bhann de phearsachan, theaghlaichean, chomainn agus stéidheachain aig a bheil suim ann a’ gléidheadh, a’ dìonadh agus ag àrdachadh gach uile seòrsa de dhualchas Albannach.